princíp protirečenia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: základný predpoklad logického dokazovania a racionálnej argumentácie, ktorý hovorí, že vec nemôže mať a zároveň nemať v tom istom vzťahu tú istú vlastnosť
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Vznik fundamentálneho logického vzťahu nezlučiteľnosti (ekvivalentný a azda trochu jasnejší termín je "princíp protirečenia") sa podľa Peregrina konštituuje na základe schopnosti "budúceho človeka" zviazať sa v určitej situácii pravidlam.
Zdroj kontextu: http://jarda.peregrin.cz/mybibl/PDFTxt/Mikusiak.pdf
Príbuzné termíny: protirečenie, argument
Cudzojazyčný ekvivalent: en: principle of contradiction
Poznámka: Ak by sme princíp protirečenia nerešpektovali, mohli by sme tvrdiť čokoľvek, čím by sa stratil základ každej zmysluplnej argumentácie.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Zakon+protirecenia