pojem

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: slovné vyjadrenie alebo symbol, myšlienka, idea, ktorá zachytáva podstatné vlastnosti nejakej skupiny predmetov
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Pojmom sa nazýva aj myšlienka, ktorá je zovšeobecnením (a mysleným vyčlenením) predmetov určitej triedy podľa ich špecifických (v súhrne odlišovacích) znakov; pritom predmety jednej a tej istej triedy (atómy, živočíchy, rastliny, spoločensko-ekonomické formácie a pod.) sa môžu v pojme zovšeobecňovať podľa rozličných súhrnov znakov.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: myslenie, výrok, súd, predstava
Cudzojazyčný ekvivalent: en: concept
Poznámka: Na rozdiel od predstavy vyjadruje všeobecné charakteristiky (je výsledkom operácií myslenia – abstrakcia).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Pojem