myslenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: kognitívny proces poznávania skutočnosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Myslenie je aktívny proces odrazu objektívneho sveta v pojmoch, súdoch, teóriách a pod., spojený s riešením určitých úloh, najvyšší produkt osobitým spôsobom organizovanej hmoty mozgu.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: poznanie, vedomie, rozum
Cudzojazyčný ekvivalent: en: thought
Poznámka: Myslenie je späté s utváraním a používaním jazyka a reči.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Myslenie