psychofyzický problém

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: problém vzťahu medzi psychickým a fyzickým
Zdroj: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.

Kontext: Najdiskutovanejšiou časťou Descartovej filozofie sa stal vzťah medzi netelesnou dušou a telesným mozgom (telom), ktorý sa pokladá za primárny zdroj psychofyzického problému.
Zdroj kontextu: GÁLIKOVÁ, S.: Úvod do filozofie vedomia. Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave : Trnava, 2009.
Príbuzné termíny: myslenie, dualizmus, rozum
Cudzojazyčný ekvivalent: en: mind-body problem
Poznámka: Prejavil sa v Descatovej dualistickej koncepcii: hoci človek sa skladá z dvoch substancií, ktoré nemôžu na seba pôsobiť, stretávame sa spravidla s tým, že naša duša (res cogitans – mysliaca vec) a naše telo (res extensa – rozpriestranená vec) si svojimi aktmi navzájom zodpovedajú.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Problem+psychofyzicky