dualizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: koncepcia uznávajúca dva samostatné, svojbytné, navzájom nezávislé a často aj vylučujúce sa princípy
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Dualizmus sa môže obmedzovať na psychologickú, kozmologickú, logickú, gnozeologickú, náboženskú, etickú, sociálnu atď. oblasť.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: monizmus, pluralizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: dualism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Dualizmus