rozum

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: schopnosť poznávať, vyjadrovať sa v jazykovej forme, usmerňovať svoje praktické aktivity účelom a koordinovať svoje konanie s konaním iných ľudí
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Rozum je schopnosť človeka postihovať a v myslení prostredníctvom duševnej činnosti odrážať objektívny svet v jeho súvislostiach, zákonitostiach a protirečeniach.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: poznanie, racionalizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: reason
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Rozum