osvietenstvo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: kultúrno-historická epocha, ktorá sa vyznačuje v sociálnej oblasti bojom meštianstva proti feudalizmu a svetským nárokom cirkvi, v duchovnej sfére odporom voči prežitkom stredovekého myslenia, rešpektovaním rozvíjajúcej sa novovekej vedy, úsilím o ďalší rozvoj vedeckého poznania a popularizáciou jeho výsledkov osvetou medzi najširšími vrstvami obyvateľstva
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: To platí aj o vzťahu medzi osvietenstvom ako najvýznamnejšou a najprogresívnejšou duchovnou štruktúrou európskeho 18. storočia a reformnými úsiliami tereziánskymi a jozefínskymi, ktoré boli špecifickou formou aplikácie niektorých myšlienkových princípov osvietenstva na pomery v habsburskej ríši.
Zdroj kontextu: http://www.litcentrum.sk/30014
Príbuzné termíny: rozum, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: enlightenment
Poznámka: Osvietenstvo ako myšlienkové hnutie sa zameralo najmä na pokrok v šírení vzdelanosti, boj proti feudálnemu absolutizmu a cirkevnému dogmatizmu, proti poverám a na osvetovú činnosť medzi ľudom.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Osvietenstvo