poznanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: proces, ktorým získavame informácie o tom, čo je skutočné, pravdivé, užitočné a správne
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Ale kritka poznania sa môže chápať dvoma spôsobmi: alebo ako náuka, ktorou sa stanovuje, aké sú pravé poznatky alebo ako náuka, ktorá stanovuje podmienky pravdy vo všeobecnosti. V prvom význame kritika poznania je imanentná každej jednotlivej vede, v druhom zmysle sa identifikuje s filozofickým prehlbovaním logiky, s filozofickou logikou.
Zdroj kontextu: Vanni-Rovighi, S.: Základné prvky filozofie. Úvod, logika, teória poznania. Bratislava: Don Bosco 1994.
Príbuzné termíny: pravda², filozofia, gnozeológia, agnosticizmus, kognitívny
Cudzojazyčný ekvivalent: en: knowledge
Poznámka: Poznanie je spoločensko-historický proces tvorivej činnosti ľudí, formujúci ich poznatky, na základe ktorých vznikajú ciele a motívy ľudského konania. Štúdiom poznania sa zaoberá gnozeológia.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Poznanie