poznanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: proces, ktorým získavame informácie o tom, čo je skutočné, pravdivé, užitočné a správne
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Poznanie je spoločensko-historický proces tvorivej činnosti ľudí, formujúci ich poznatky, na základe ktorých vznikajú ciele a motívy ľudského konania.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.
Príbuzné termíny: pravda², epistemológia, teória poznania
Cudzojazyčný ekvivalent: en: knowledge
Poznámka: Štúdiom poznania sa zaoberá gnozeológia.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Poznanie