gnozeológia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: náuka o poznaní, ktorá skúma jeho stupne a zložky, povahu vedeckého poznania a pravdy
Zdroj: PODĽA: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Práca z gnozeológie je prepojením ontologickej a environmentálnej problematiky, rieši otázky, ktoré sú kľúčové pre hľadanie a následné nastavenie uplatniteľnej environmentálnej etiky.
Zdroj kontextu: Lesňák, S.: Evolučná gnozeológia: Kľúč k zmene kultúry. In: Ostium. Internetový časopis pre humanitné vedy, roč. 6, č. 2, 2010.
Synonymum: teória poznania, epistemológia, noetika
Príbuzné termíny: poznanie, pravda², vedomie², empirizmus, solipsizmus, senzualizmus, novokantovstvo
Cudzojazyčný ekvivalent: en: gnoseology
Poznámka: Termín gnozeológia sa používa najmä v kontinentálnej, latinčinou odchovanej, Európe, menej v anglosaskom jazykovom prostredí.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Gnozeologia