gnozeológia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: náuka o poznaní, ktorá skúma jeho stupne a zložky, povahu vedeckého poznania a pravdy
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Práca z gnozeológie je prepojením ontologickeja environmentálnej problematiky, rieši otázky, ktoré sú kľúčové prehľadanie a následné nastavenie uplatniteľnej environmentálnej etiky.
Zdroj kontextu: LESŇÁK, S.: Evolučná gnozeológia: Kľúč k zmene kultúry. In: Ostium, Internetový časopis pre humanitné vedy. http://www.ostium.sk/sk/evolucna-gnozeologia-kluc-k-zmene-kultury/
Synonymum: teória poznania, epistemológia, noetika
Príbuzné termíny: poznanie, pravda², vedomie²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: gnoseology
Poznámka: Termín gnozeológia sa používa najmä v kontinentálnej, latinčinou odchovanej, Európe, menej v anglosaskom jazykovom prostredí.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Gnozeologia