empirizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: epistemologická koncepcia, ktorá za jediné spoľahlivé východisko poznania považuje zmyslovú skúsenosť a na nej založené vedecké postupy
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Keďže empirizmus a verifikovateľnosť Dhammy sú podľa modernistov znakom potvrdzujúcim vedecký charakter buddhizmu, pozrime sa teraz na tento nárok bližšie.
Zdroj kontextu: HUBINA, M.: Racionalizmus a empirizmus buddhistického kánonu. In: Filozofia, roč. 67, č. 1, 2012, s. 72-82.
Príbuzné termíny: poznanie, senzualizmus, epistemológia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: empiricism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Empirizmus