senzualizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: epistemologický smer, ktorý všetko naše poznanie dôsledne odvodzuje zo zmyslových pocitov a vnemov, t.j. zo skúsenosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Tento filozof a symbol francúzskeho osvietenstva bol deistom, odmietal dogmatizmus cirkvi, propagoval Lockov senzualizmus, vývoj histórie vnímal ako snahu a zápas človeka o pokrok.
Zdroj kontextu: PALAŠČÁK, D.: Špecifiká francúzskeho osvietenstva. In: 8. študentská vedecká konferencia. Prešovská univerzita v Prešove : Prešov, 2013, s. 308-315.
Príbuzné termíny: poznanie, epistemológia, empirizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: sensualism
Poznámka: Termín pochádza z latinského slova senzus (zmysel).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Senzualizmus