racionalizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vo všeobecnosti stanovisko, ktoré hlása suverenitu ľudského rozumu a na ňom založeného poznania a konania
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Racionalizmus tvorí protiklad empirizmu, najmä senzualizmu a iracionalizmu.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: poznanie, senzualizmus, rozum
Cudzojazyčný ekvivalent: en: rationalism
Poznámka: V epistemológii sa tento pojem používa v užšom zmysle slova: tvrdí, že jediným spoľahlivým základom ľudského poznania je rozumové poznanie (termín pochádza z latinského slova ratio – rozum).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Racionalizmus