iracionalizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: učenie, podľa ktorého skutočnosť v jej podstate, najdôležitejších aspektoch a významoch nemožno racionálne poznať
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Príčinu jeho choroby videl v tom, že moderný iracionalizmus priepastne podkopal životnú rov­nováhu, zakladajúcu sa na správnej hierarchii a proporcionalite životných zložiek.
Zdroj kontextu: MŰNZ, T.: Filozofia života Svätopluka Štúra. In: Filozofia, roč. 56, č. 9, 2001, s. 618-619.
Príbuzné termíny: racionalizmus, rozum, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: irrationalism
Poznámka: Iracionalizmus je filozofické učenie, ktoré za základ výkladu skutočnosti berie iracionálne princípy (vôľu a podobne).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Iracionalizmus