vec osebe

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: nepoznateľný základ a zdroj všetkých javov
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Túto tézu sformuloval už Locke a podrobne ju zdôvodnil Kant, ktorý tvrdil, že máme do činenia iba s javom, ktorý je úplne oddelený od veci osebe.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: poznanie, empirizmus, racionalizmus, agnosticizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: thing in itself
Poznámka: Nachádza sa za hranicami skúsenosti a všetky pokusy poznať ju sú odsúdené na neúspech (podľa Immanuela Kanta).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Vec+osebe