agnosticizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: názor, podľa ktorého poznanie skutočnosti má určité neprekročiteľné hranice
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Agnosticizmus môže vystupovať ako živelný, svetonázorový postoj, ale aj ako filozoficky a teoreticky zdôvodnené učenie.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: poznanie, skepticizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: agnosticism
Poznámka: Agnosticizmus má viacero zhodných čŕt so skepticizmom, nie je však s ním totožný.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Agnosticizmus