skepticizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický smer, ktorý pochybuje o možnosti skutočného alebo objektívneho poznania
Zdroj: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.

Kontext: G. E. Moore sa k otázke skepticizmu vyjadruje vo svojich prácach na niekoľkých miestach.
Zdroj kontextu: NUHLÍČEK, M.: K interpretácii Moorovej protiskeptickej filozofie. In: Filozofia, roč. 65, č. 1, 2010, s. 74-82.
Príbuzné termíny: skepsa, poznanie, agnosticizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: skepticism
Poznámka: V užšom zmysle slova je skepticizmus jeden zo smerov helenistickej filozofie (zakladateľom bol Pyrrhón z Elidy).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Skepticizmus