novokantovstvo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: smer poklasickej filozofie v druhej polovici 19. stor., ktorý hlásal návrat k učeniu Immanuela Kanta, k jeho teoretickej filozofii a k praktickej filozofii
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Úplné vyjadrenie nadobudlo novokantovstvo v dvoch nemeckých školách: marburskej a freiburskej či bádenskej.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: teória poznania
Cudzojazyčný ekvivalent: en: neo-kantianism
Poznámka: Novokantovstvo obnovuje a rozvíja idealistické a metafyzické črty kantovskej filozofie, pričom ignoruje jej materialistické a dialektické prvky.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Novokantovstvo