vedomie²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: spôsob vzťahu človeka k svetu a k sebe samému, súhrn všetkých vedomých, prežívaných duševných stavov
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Vedomie je špecificky ľudský, ideálny odraz objektívnej reality prostredníctvom centrálneho nervového systému. Vedomie zahŕňa súbor zmyslových a racionálnych foriem odrazu ako aj oblasť ľudských emócií a vôle, t.j. celú psychickú činnosť človeka.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.
Príbuzné termíny: myslenie, hmota
Cudzojazyčný ekvivalent: en: consciousness
Poznámka: Vedomie ako súhrn duševných stavov zahŕňa napríklad vnímanie, myslenie, chcenie alebo cítenie.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Vedomie