percepcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: vnímanie, odraz reality prostredníctvom zmyslových orgánov
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: V Leibnizovej filozofii sa percepcia ako nižšia (neuvedomená) forma odlišuje od apercepcie.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: poznanie, vedomie, apercepcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: perception, la: perceptio
Poznámka: Rozlišuje sa podľa príslušnej senzorickej modality spracúvajúcej stimuláciu (napr. zraková, sluchová, pipadne extrasenzorická percepcia), podľa predmetu na percepciu času, pohybu, priestorovú, sociálnu percepciu a pod.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Percepcia