transcendentálna apercepcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: apriórne vedomie, t. j. pred každou skúsenosťou existujúce, pôvodné, čisté a nemenné, ktoré podmieňuje jednotu javového sveta a dáva mu jeho formy a zákony
Zdroj: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.

Kontext: Jednota transcendentálnej apercepcie je podľa Kanta podmienkou vzájomnej spätosti ľudských predstáv, ich zachovania a reprodukcie.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: apercepcia, percepcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: transcendental apperception
Poznámka: Transcendentálna apercepcia je termín nemeckého filozofa Immanuela Kanta.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Apercepcia+transcendentalna