apercepcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: spojenie všetkých percepcií subjektom, ktorý si uvedomuje sám seba, sebauvedomenie ja
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Termín zaviedol Leibniz, u ktorého je apercepcia spätá so sebauvedomením (na rozdiel od percepcie)
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: percepcia, transcendentálna apercepcia, vedomie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: apperception
Poznámka: Z latinčiny: ad – k a perceptio – vnímanie.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Apercepcia