realizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: stanovisko vo filozofii, podľa ktorého skutočnosť existuje nezávisle od vedomia
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Znovu sa oprašujú diela klasikov filozofie a etiky a klasický realizmus, ktorý má viac ako ostatné myšlienkové tradície teórií medzinárodných vzťahov (ďalej len TMV) svoje opory vo filozoficko-historickej reflexii, sa stáva čoraz populárnejším medzi bádateľmi.
Zdroj kontextu: LAŠŠUTH, J.: Hľadanie strateného realizmu. In: Medzinárodní vztahy, č. 1, 2010, s. 33-56.
Príbuzné termíny: poznanie, percepcia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: realism
Poznámka: V teórii poznania realizmus (na rozdiel od idealizmu) predpokladá svet vecí, ktorý existuje nezávisle od poznávajúceho subjektu
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Realizmus