idealizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický smer, ktorý ideálno považuje za prvotné a určujúce voči materiálnu
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Idealizmus je filozofický smer protikladný materializmu, ktorý sa rozvinul v mnohých variantoch. Ich spoločným východiskom je, že pri odpovedi na základnú otázku filozofie vyhlasujú vedomie, ideálno za prvotné, pričom sa idealizmus ďalej člení na rozličné smery podľa rozdielneho chápania spôsobu bytia a charakteru ideálneho.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: vedomie, idea, hmota, materializmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: idealism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Idealizmus