hmota

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: to, čo nezávisí od nášho vedomia (čo nie je, pokiaľ ide o existenciu, vedomím podmienené)
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Hmota zahrnuje nekonečné množstvo reálne jestvujúcich objektov a systémov sveta. Jestvuje len v nespočetnom množstve konkrétnych foriem, rozličných objektov a systémov.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: matter
Poznámka: Definícia hmoty závisí od filozofickej koncepcie, v ktorej sa používa. Použitá definícia má blízko k modernému chápaniu hmoty.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Hmota