materializmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofický smer, ktorý materiálno považuje za prvotné a určujúce voči ideálnu
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Materializmus zahrnuje názory na svet a filozofické koncepcie, ktoré v protiklade k idealizmu vychádzajú z toho, že hmota je vo vzťahu k vedomiu prvotná, základná a určujúca.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.
Príbuzné termíny: hmota, vedomie², idea, idealizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: materialism
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Materializmus