milétska škola

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: prvá škola vo vývine gréckej antickej filozofie, ktorá vznikla v 6. stor. pred. n. l. v maloázijskom gréckom meste Milétos a jej predstavitelia hľadali arché
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Filozofi milétskej školy boli aj živelnými dialektikmi. K neskorším, menej významným predstaviteľom milétskej školy patrili Hippon a Diogenes z Apollonie (5. stor. pr. n. l.).
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: ontológia, materializmus, arché
Cudzojazyčný ekvivalent: en: milesian school
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Skola+miletska