arché

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: spoločný počiatok všetkých vecí
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Odpoveď na otázku arché bola základom každého konkrétneho systému toho-ktorého mysliteľa, a preto možno otázku podstaty arché pokladať za špecifickú formu odpovede na základnú otázku filozofie v antike.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: milétska škola, ontológia, metafyzika
Cudzojazyčný ekvivalent: en: arche
Poznámka: Týmto pojmom sa grécka antická filozofia usilovala zredukovať mnohorakosť vecí na jeden základ, z ktorého všetko vzniká.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Arche