ontológia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofická náuka o bytí
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Predmarxovská filozofia chápala pod ontológiou, čiže „prvou filozofiou“, učenie o bytí vôbec, bytí ako takom, nezávislom od jeho špecifických druhov. V tomto zmysle je ontológia to isté čo metafyzika, t. j. systém všeobecných špekulatívnych definícií bytia.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Synonymum: metafyzika
Príbuzné termíny: filozofia, metafyzika, poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: onthology
Poznámka: Termín ontológia pochádza zo 17. stor. Pre niektorých autorov bol totožný s temínom metafyzika, pre iných bol súčasťou metafyziky.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Ontologia