filozofia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: teoreticky zdôvodnený systém názorov o svete, jeho vývoji a zákonitostiach, o postavení človeka vo svete a jeho možnostiach svet poznávať a meniť
Zdroj: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.

Príbuzné termíny: poznanie, pravda²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: philosophy
Poznámka: Filozofia sa utvára ako pojmové poznanie na rozdiel od mýtického myslenia, ktoré vychádzalo z predstáv a počiatok sveta vyjadrovalo v príbehoch. Pôvodne znamenala filozofia lásku k múdrosti (z gréc. filein – milovať a sofia – múdrosť).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Filozofia