metafyzika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: náuka o všeobecných princípoch bytia, ktoré nemožno poznať skúsenosťou
Zdroj: PODĽA Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.

Kontext: Termín metafyzika vznikol v 1. stor. pr. n. l. ako označenie pre časť Aristotelovho dedičstva a doslovne znamená „to, čo nasleduje po fyzike“. Sám Aristoteles ju nazýval „prvou filozofiou“, ktorá skúma najvyššie, zmyslovým orgánom neprístupné, len rozumom postihnuteľné princípy všetkého jestvujúceho, záväzné pre všetky vedy.
Zdroj kontextu: PODĽA Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Synonymum: ontológia
Príbuzné termíny: ontológia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: metaphysics
Poznámka: V niektorých obdobiach sa spolu s termínom metafyzika používal v rovnakom význame termín ontológia.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Metafyzika