monáda

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: najjednoduchšia, nedeliteľná jednotka bytia, substancia, zvyčajne duchovná
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Napr. u pytagorovcov je monáda (matematická jednotka) základom sveta. U Mikuláša Kuzánskeho a Bruna je monáda jediným princípom bytia, ktoré je hmotou preniknutou duchom.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: substancia, metafyzika, ontológia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: monad
Poznámka: Ústredným pojmom sa stala v Leibnizovej pluralistickej filozofii – monadológii.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Monada