praktická filozofia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: časť filozofie, ktorá skúma ľudské konanie zamerané na uskutočnenie cieľa alebo účelu
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Pojmami praktická filozofia, filozofovanie zamerané na prax chceme označiť moderné (nie módne) spôsoby filozofovania a trendy vo filozofii.
Zdroj kontextu: http://old.fhv.umb.sk.azhosting.sk/app/index.php?ID=4985
Príbuzné termíny: filozofia, prax
Cudzojazyčný ekvivalent: en: practical philosophy
Poznámka: Praktická filozofia v užšom zmysle slova sa sústreďuje na morálne stránky ľudského konania (I. Kant).
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Filozofia+prakticka