kyrénska škola

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: jedna z tzv. malých sokratovských škôl, ktorá hlásala, že cieľom života je dosiahnutie pôžitku
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Prvou z nich bola Kyrénska škola (za cieľ konania považovala pôžitok), druhou bola Kynídska škola (jej stúpenci pohŕdali všetkým materiálnym a hlásali návrat k prírode).
Zdroj kontextu: http://www.oskole.sk/pages/printpage.php?clanok=8959
Príbuzné termíny: kynická škola, praktická filozofia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: cyrenaics
Poznámka: Zakladateľom bol Aristippos z Kyrény, severná Afrika, 5. stor. pr. n. l.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Skola+kyrenska