prax

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: cieľavedomé pôsobenie človeka na predmety, javy a udalosti, ktoré vyvoláva ich zmenu
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Budovanie socialistickej a komunistickej spoločnosti nie je možné bez organickej spätosti teórie a praxe, bez ustavičného teoretického zovšeobecňovania praktickej skúsenosti ľudových más a bez vnášania pokrokovej vedeckej teórie do praxe.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: praktická filozofia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: praxis
Poznámka: Teória a prax ako protikladné pojmy navzájom súvisia, pretože v praxi sa poznatky premieňajú na činy a z toho pramenia ďalšie poznatky.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Prax