spoločnosť²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: súhrn ľudí žijúcich na určitom historickom stupni vývoja
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Je implicitne obsiahnutá vo všetkých morálnych úvahách, zameraných smerom k spoločnosti, častokrát v zmysle pokusu o vybudovanie novej, lepšej spoločnosti.
Zdroj kontextu: VARGOVÁ, M.: Zamyslenie nad modernou spoločnosťou a poukázanie na význam zodpovednosti pre jednotlivca i pre spoločnosť. In: Filozofia, roč. 57, č. 8, 2002, s. 596 – 599.
Príbuzné termíny: filozofia, sloboda²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: society
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Spolocnost