utópia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: predstava vymyslenej alebo vysnívanej ideálnej spoločnosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Utópia znamená vymyslenú spoločnosť ako predstavovanú realizáciu umelo vykonštruovaného a často statického spoločenského ideálu.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Príbuzné termíny: spoločnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: en: utopy
Poznámka: Z gréckych slov ou – nie a topos – miesto, teda doslovne „miesto, ktoré nejestvuje“.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Utopia