komúna

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: združenie ľudí na základe spoločného vlastníctva, spoločenstvo s priamou, prípadne participatívnou demokraciou
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Príbuzné termíny: kolektivizmus, spoločnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: en: commune
Poznámka: Komúna (francúzske slovo objavujúce sa v 12. storočí zo stredovekého latinského communia znamenajúceho veľké zoskupenie ľudí zdieľajúcich spoločný život; a z latinského communis znamenajúceho veci spoločné) je zámerne sformované spoločenstvo ľudí žijúcich spoločne, zdieľajúcich spoločné záujmy, častokrát majúcich spoločné hodnoty a presvedčenia ako aj zdieľaný majetok, vlastníctvo, zdroje a v niektorých komúnach aj prácu, príjem alebo aktíva. Vo väčšom meradle sa realizovala počas Parížskej komúny (1871), v židovských kibucoch a komúnach hippies. Túto myšlienku teoreticky rozpracovali utopickí socialisti a marxisti. Základom je spoločné vlastníctvo majetku, spoločné rozhodovanie o jeho užívaní, spoločná zodpovednosť aj práca.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%BAna