kolektivizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: teoretický názor, ktorý na rozdiel od liberálneho individualizmu zdôrazňuje skupinovú podstatu žitia
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Kolektivizmus je princíp spoločenského života a činnosti ľudí, protikladný individualizmu.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava: Pravda 1982.
Príbuzné termíny: spoločnosť, komúna
Cudzojazyčný ekvivalent: en: collectivism
Poznámka: Termín vychádza z latinského collectivus – súhrnný.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Kolektivizmus