maoizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: čínska verzia komunistickej ideológie, založená na moci roľníctva a manuálne pracujúcich vrstiev, na revolučnom násilí, permanentnom vnútornom boji s protivníkmi, myšlienke svetovej revolúcie, svetovej vojny ako očistného kúpeľa vedúceho k svetovému komunizmu a úplnej vernosti hlavnému predstaviteľovi Mao Ce-tungovi
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Maoizmus je učenie, ktoré vychádza z diela Mao Ce-tunga a ktoré aplikuje zásady marxizmu-leninizmu na potreby rozvojových krajín. Učenie marxizmu - leninizmu upravuje v tom zmysle, že namiesto orientácie na mestský proletariát sa orientuje na vrstvu roľníkov.
Zdroj kontextu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Maoizmus
Príbuzné termíny: komunizmus¹, marxizmus, kolektivizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: maoism
Poznámka: Maoizmus ponúka model, ktorý zdôrazňuje nezávislosť národa, roľníctvo a rovnomerne sa rozvíjajúci ľahký priemysel.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Maoizmus