marxizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: filozofické, ekonomické a sociálno-politické učenie, ktorého zakladateľmi v 19. stor. boli Karl Marx a Friedrich Engels
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Snažil som sa teda ten marxizmus podávať ako moderné učenie, chcel som doň dokonca zaviesť filozofickú antropológiu, ktorá tam predtým neexistovala. Aj v marxizme sa dá uvažovať moderne alebo skostnatelo, teda dogmaticky - že každú myšlienku podopriete Marxom alebo Leninom.
Zdroj kontextu: http://www.sme.sk/c/3671101/miroslav-kusy-marxizmus-ma-svoje-pravo-na-existenciu.html
Príbuzné termíny: socializmus, spoločnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: en: marxism
Poznámka: Marxizmus je ucelenou teóriou premeny reálnych pomerov v spoločnosti, predovšetkým zmenou vlastníckych vzťahov pomocou revolučne vedeného triedneho boja. Cieľom je doviesť proletariát k revolúcii nastolujúcej beztriednu spoločnosť, oslobodiť človeka od spoločenského útlaku a rozvíjať jeho schopnosti a silu. Marxizmus výrazne ovplyvnil dejiny konca 19. storočia a celé 20. storočie.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Marxizmus