leninizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: ideológia komunistických strán založená na radikalizme a uznávaní absolútnej pravdivosti téz vyslovených Leninom
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Príbuzné termíny: komunizmus¹, marxizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: leninism
Poznámka: Leninizmus, rozvinutý a pomenovaný po ruskom revolucionárovi Leninovi, zahŕňa politické a ekonomické teórie rozpracované v marxizme, a Leninoveé interpretácie marxistických teórií, určených pre praktickú aplikáciu na sociálno-politické podmienky agrárnej Ruskej ríše na začiatku 20. storočia. K hlavným črtám patrí podpora komunistickej revolúcie ako súčasti boja proti kapitalistickému imperializmu vo svetovom meradle a vernosť organizačným princípom strany nového typu.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Leninizmus