komunizmus¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: teoretický ideál politického myslenia K. Marxa
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Príbuzné termíny: spoločnosť, kolektivizmus, komunizmus², komunizmus³
Cudzojazyčný ekvivalent: en: communism
Poznámka: Komunizmus je spoločenský a hospodársky systém založený na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a na beztriednej spoločnosti jestvujúci ako myšlienkový konštrukt. Základnou myšlienkou je politická moc robotníctva reprezentovaná jeho triednou radikálnou politickou stranou. Ekonomika je založená výlučne na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov, spoločenské vzťahy by mali byť sociálne a bezkonfliktné, vlastnícke vrstvy odstránené. V oblasti politiky komunizmus nepripúšťal myšlienkovú ani politickú opozíciu.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Komunizmus