socializmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: forma spoločnosti, ktorá sa definuje v opozícii ku kapitalizmu
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Takéto vyčlenenie násilnej podstaty socializmu nielen ukazuje, že tento je teoreticky nemožný, lebo je založený na intelektuálnom omyle a eticky neprijateľný, lebo ide proti ľudskej podstate, ale okrem toho aj umožňuje jednotné teoretické a oveľa plodnejšie a názornejšie spracovanie nevyhnutých dopadov rôznych typov socializmu známych z minulosti i súčasnosti (reálny, sociálnodemokratický, technokratický a podobne), čím vrhá nové svetlo na jeho historický krach, ktorý je dnes už zrejmý.
Zdroj kontextu: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?4502
Príbuzné termíny: marxizmus, spoločnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: en: socialism
Poznámka: Črty socializmu: radikálne zmenšenie sociálnych rozdielov, rovnomerná distribúcia hmotných aj nehmotných statkov, prevaha štátneho vlastníctva, výrazné obmedzenie súkromného podnikania, vláda sociálnych strán a odborov, štátna kontrola výroby a distribúcie, snaha po rovnostárstve, ideologizácia sociálneho života.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Socializmus