sloboda²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: jedna z najzákladnejších charakteristík človeka, jeho schopnosť rozhodovať sa, voliť a konať ako suverénna bytosť
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Sloboda je vzťah človeka k objektívnym zákonitostiam prírody a spoločnosti, stupeň ich poznania a ovládania.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.
Príbuzné termíny: nevyhnutnosť, konanie, náhoda
Cudzojazyčný ekvivalent: en: liberty
Poznámka: Treba rozlišovať medzi slobodou v užšom – filozofickom zmysle a v širšom – politickom zmysle, hoci medzi oboma je súvislosť.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Sloboda