náhoda

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: to, čo nastáva, resp. deje sa, neočakávane, nevysvetliteľne a nepredvídane
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Náhody sa od iných foriem objektívnej súvislosti odlišujú práve tým, že nie sú všeobecne nevyhnutné, t.j. reprodukovateľné.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Synonymum: náhodnosť
Príbuzné termíny: sloboda, nevyhnutnosť
Cudzojazyčný ekvivalent: en: coincidence
Poznámka: Náhoda je opakom nevyhnutnosti.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Nahoda