kontingentné

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: to, čo je nie-nevyhnutné, to, čoho nevyhnutnosť nevieme preukázať zaradením do určitých logických, faktuálnych a iných podobných usporiadaní
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Príbuzné termíny: náhoda, náhodnosť, nevyhnutnosť, kauzalita
Cudzojazyčný ekvivalent: en: contingent
Poznámka: Je to základný pojem scholastickej filozofie, ktorý použil už Aristoteles vo význame možného. V scholastike označuje najmä náhodnosť so zreteľom na nadriadenú osudovú nevyhnutnosť. V užšom zmysle označuje to, čo nie je nevyhnutné, ale čo sa stalo (napr. že sú dvere zatvorené). V scholastike teda kontingencia nemala rovnaký význam ako náhoda. Kontingencia je pojem blízky (a často totožný) s pojmom náhoda, náhodnosť a do istej miery aj s pojmom možnosť. Vo viacerých filozofických koncepciách sa ním však vyjadruje jemná, ale významná odchýlka od týchto pojmov.