kauzalita²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: objektívny vzťah medzi dvoma javmi, z ktorých jeden (príčina) nevyhnutne alebo s istou mierou pravdepodobnosti vyvoláva iný (následok)
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Teoretici kauzality poznajú tento typ interakcie pod názvom „singularistická kauzalita“; tú by sme mohli stotožniť najmä s koncepciou W. Salmona ([9], 80 – 82).
Zdroj kontextu: SCHMIDT, M.: Predmety, kauzalita a vedecký realizmus. In: Filozofia, roč. 65, č. 7, 2010, s. 643-651.
Synonymum: príčinnosť
Príbuzné termíny: príčina, účinok²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: causality
Poznámka: Súčasné interpretácie pojmu kauzality sú veľmi rozmanité, naznačujú nové možnosti jeho chápania.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Kauzalita