účinok²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: objekty a procesy, ktorých existencia a zmena je určovaná a podmieňovaná inými objektmi a procesmi (príčinami)
Zdroj: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava: Pravda 1987.

Kontext: Platí to mutatis mutandis aj o filozofii, tejto abstraktnej duchovnej aktivite, ktorá problematizuje zdanlivo nepochybnú fakticitu každodennosti aj neotrasiteľné princípy vedy, ktorými je spútaný duch, ktorý nikdy nepocítil oslobodzujúci účinok pochybovania.
Zdroj kontextu: SEDOVÁ, T.: Pohľad na švédsku filozofiu. In: Organon F, roč. 6, č. 2, 1999, s. 119 – 129.
Príbuzné termíny: príčinnosť, príčina, následok²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: effect
Poznámka: Pre poznanie je dôležité, aby sa na základe účinku dalo usudzovať o možných príčinách alebo na základe príčiny o možných účinkoch.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Ucinok