príčinnosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: objektívny vzťah medzi dvoma javmi, z ktorých jeden (príčina) nevyhnutne alebo s istou mierou pravdepodobnosti vyvoláva iný (následok)
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Ako forma bytia s atribútmi – jediné, nedeliteľné, neukončené, nikdy nevzniklo ani nezanikne – sa spája s pojmami ako možnosť, skutočnosť, nevyhnutnosť, podstata, náhodnosť, príčinnosť, priestor, čas a i.
Zdroj kontextu: HALAŠOVÁ, M.: Reflexie dočasnosti a večnosti v súvislosti s kontextmi trvalo udržateľného života. In: Filozofia a život – život filozofie. Prešov 2004, s. 175 – 183.
Synonymum: kauzalita²
Príbuzné termíny: príčina, účinok²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: causality
Poznámka: V dejinách filozofie tvorí uznanie alebo odmietnutie objektívnej príčinnosti podstatnú stránku boja medzi materializmom a idealizmom.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Pricinnost