následok²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: objekty a procesy, ktorých existencia a zmena je určovaná a podmieňovaná inými objektmi a procesmi (príčinami)
Zdroj: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.

Kontext: Každá etická koncepcia s kognitívnym nárokom sa potom javí ako následok nejakej konkrétnej logickej chyby.
Zdroj kontextu: MANDZELA, M.: Je etika následkom logickej chyby? In: Filozofia, roč. 63, č. 8, 2008, s. 704-714.
Príbuzné termíny: príčinnosť, príčina, účinok²
Cudzojazyčný ekvivalent: en: effect
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Nasledok